Algemene voorwaarden

1.ALGEMEEN

Voor alle bestellingen uit onze online shop gelden de bepalingen uit onze algemene voowaarden
2. CONTRACTANT

De koopovereenkomst wordt gesloten met BAMU.BE

, Het plaatsen van onze producten op de site is geen juridisch bindende aanbieding, maar een vrijblijvende online catalogus. Door te klikken op de knop bestelllen, gaat u een bindende overeenkomst met ons aan met de artikelen uit het winkelwagentje. Na uw bestelling ontvangt u een bevestiging van de opdracht, dit is nog geen aanvaarding van het contract. Wij aanvaarden uw bestelling door een verklaring van aanvaarding in aparte e-mail te verzenden of door levering van de goederen binnen 2 dagen.

4. VERZENDKOSTEN

De verzendkosten worden nog toegevoegd aan de prijzen van de gekozen producten. De definitieve verzendkosten worden u in ieder geval altijd vertoond voordat u definitief een bestelling doet.

Naar de verzendkosten

5. BETALING

Ieder land heeft zijn eigen specifieke betaalmethodes, deze kunt u vinden op dedesbetreffende pagina.

Betaalmethodes

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Tot aan het moment van volledige betaling blijven de goederen eigendom van BAMU.

6. TRANSPORTSCHADE

Bij levering met duidelijke transportschade, adviseren wij u om dit zo snel mogelijk te melden aan de expediteur en neem zo snel mogelijk contact met ons op. Het niet doorgeven van een schade aan de bezorgers heeft geen consequenties voor u, maar helpt ons bij de bij onze eigen claims jegens de vervoerder of de verzekering.

7. GARANTIES

De standaard aansprakelijkheidswet is van toepassing. Informatie over eventuele toepasselijke aanvullende garanties en hun exacte voorwaarden zijn de productpagina’s op de site vermeld.

9. OPSLAG CONTRACT

Wij slaan de bestelling op en sturen u de gegevens uit uw bestelling en de AV per email toe. DE AV kunt u hier op de site ook ten alle tijde bekijken. Uw vorige bestellingen zijn vanwege veiligheidsredenen niet meer beschikbaar.

13. OVEREENKOMST TALEN

De beschikbare talen voor deze overeenkomst zijn Duits, Engels, Frans, en Nederlands

10. COPYRIGHT

Het materiaal afkomstig van onze site of van de producten die wij hebben geleverd mag niet worden gekopieerd, noch verwerkt of worden gepubliceerd zonder toestemming zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

Onze materialen zijn geschikt voor interieur en ruimte design. Media en reproductie toepassingen zijn niet toegestaan. Dit vereist het toestemming van BAMU.

De klant is niet gerechtigd om de artikelen van BAMU zelf te gebruiken voor eigen (commerciële) toepassingen zonder uitdrukkelijke toestemming van BAMU

11. DOOR KLANTEN AANGELEVERD MATERIAAL EN COPYRIGHT

BAMU garandeert dat de afbeeldingen aangeleverd door onze klanten aan een strikte interne privacy regelgeving vallen. Persoonlijk beeldmateriaal wordt uitsluitend ten bate van uw opdracht gebruikt

De klant zorgt er zelf voor dat hij beschikt over auteursrecht, merkenrecht en andere noodzakelijke rechten bezit ten aanzien van de digitale beelden. Verder dient hij ervoor te zorgen dat op de afbeelding geen personen of voorwerpen staan afgebeeld die onderhavig zijn aan goedkeuring van desbetreffende intellectuele eigendomshouder.

Voor enig auteursrecht of handelsmerk overtreding of een andere schending van rechten van derden is alleen de klant zelf verantwoordelijk.

Eventuele claims als gevolg van een overtreding op enig bovenstaand recht zijn uitdrukkelijk voor de klant en kunnen aanzienlijke schadeclaims tot gevolg hebben

De klant vrijwaart BAMU hiermee van claims tegenover derden

13. TOEPASSELIJK RECHT

Zakelijke klanten en rechtspersonen is de plaats van uitvoering het gerechtshof in Hasselt, BE.

Hetzelfde geldt voor klanten die niet woonachtig zijn in Belgium.
Hier geldt de wetgeving van BELGIUM met uitzondering van de rechten vallend onder het CISG.